Kostnadseffektivisering er et viktig mål med myndighetenes omlegging til elektroniske selvbetjeningsløsninger på internett, i tillegg til brukerorientering og kvalitetsforbedring av tjenestene. Effektiviseringsgevinsten er imidlertid høyst usikker. I hvert fall på kort sikt, ifølge Teknologirådets  rapport Offentlige tjenester på internett (se nederst).

Rapporten lister bl.a. følgende årsaker:

 • Det offentlige må opprettholde et manuelt tilbud parallelt med tjenestetilbudet på internett.
 • En del av effektiviseringen vil trolig bli «spist» opp ved at brukerne har andre forventninger til de nye mediene som e-post, lynmeldinger og internett. Terskelen for å stille spørsmål og sende henvendelser er lavere, og forventningene til hvor raskt man skal få svar er høye. Dette er ikke nødvendigvis forenlig med god forvaltningsskikk basert på rettssikkerhet, likebehandling og sektororganisering.
 • Selvbetjening, som sparer saksbehandlere for henvendelser, vil dessuten kreve svært god tilrettelegging av tjenesteinformasjonen på internett. En slik tilrettelegging er ressurskrevende og kostbar.

Mange brukere vil få et langt bedre tjenestetilbud med selvbetjeningsløsningene på internett. Men det er for tidlig å selge skinnet med hensyn til offentlig effektivisering.
Teknologirådets ekspertgruppe, som står bak rapporten Offentlige tjenester på internett, har også sett på personvern, sikkerhet, tilgjengelighet og demokratisk deltakelse.

Folkets ønskeliste

I tillegg til ekspertgruppen arrangerte Teknologirådet borgerpaneler hvor vanlige folk fikk komme med sine innspill til offentlige tjenester på nett.

Noen av punktene de kom opp med var:

 • Bedre og mer rettferdige offentlige tjenester for alle, uavhengig av hvor man bor
 • Økt tilgjengelighet
 • Individuelt tilpasset informasjon, f.eks. ”Gratulerer med nytt barn! Her finner dere nyttig informasjon om det å bli foreldre”
 • Bruksanvisning og sjekklister for husbygging, adopsjon o.l.
 • Chatte og sende e-post til saksbehandler
 • Bestille time hos lege o.a. via internett
 • Få påminnelse om bestilte timer
 • Felles medisinsk journal for å slippe å gjenta sykdomshistorien utallige ganger
 • Mer brukervennlige skjemaer

Rapport:

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Last ned
Rapport:

Offentlige tjenester på internett

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling