28. januar 2020 markerte Datatilsynet og Teknologirådet for åttende gang den internasjonale personverndagen med åpent møte og debatt. Tore Tennøe i Teknologirådet tok snakket om personvernåret 2019 og hva vi er spente på i 2020, og presenterte ansiktsgjenkjenning som en av de viktigste personverntrendene fremover. Datatilsynets Bjørn Erik Thon tok for seg barns personvern i skolen, noe som også var tema for debatten.

Arrangementet er tilgjengelig i opptak.

Om programmet:

Ansiktet blir din nye ID

Kunstig intelligens har gjort ansiktsgjenkjenning utbredt og tilgjengelig. Ansiktet kan brukes som ID-kort, til å låse opp telefonen og til å betale – praktisk og greit. Samtidig er teknologien som skapt for overvåkning. I Storbritannia testes nå teknologien for å identifisere kriminelle, og i Kina brukes ansiktsgjenkjenning til å overvåke minoritetsgrupper. San Fransisco og andre amerikanske byer har på sin side forbudt ansiktsgjenkjenning på offentlig sted. Hvordan bør vi gripe an ansiktsgjenkjenning i Norge?

Barns personvern i skolen er ikke godt nok

I 2019 har Datatilsynet gitt store gebyrer til kommuner som ikke har beskyttet barns personvern godt nok. Samtidig leverer internasjonale teknologiselskaper digitale verktøy som baserer seg på storstilt innsamling, lagring og analyse av elevenes digitale atferd. I en tid med digitalisering og kommunesammenslåinger er det grunn til å tro at norske elevers personvern vil komme under ytterligere press. Kompetanse og bevissthet om personvern må derfor økes både hos leverandører, brukere og ansvarlige i skolesektoren.

I paneldiskusjonen spør vi: Hvorfor skjer de mest alvorlige feilene i kommunene? Hva kan regjeringen og kommunepolitikere gjøre for å bedre situasjonen? Hvor stor er egentlig aksepten for at de store teknologiselskapene får innpass i norske skoler? Og finnes det alternativer til de store aktørene i skolesektoren?

Program:

Ansiktsgjenkjenning
Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

Barns personvern i skolen
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Paneldiskusjon ledet av Erik Aasheim med:
• Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune
• Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge
• Ekspedisjonssjef Jan Hjelle, Avdeling for IT- og forvaltningspolitik i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
• Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling