Prosjektets målsettinger: FORhesIT-prosjektets mål er å lage et IT-system som støtter høyere utdanning og karriereveiledning ved hjelp av fremsynsmetoder, som for eksempel tverrfaglige, deltakende planleggingsmetoder og -verktøy, rettet mot handling på mellomlang og lang sikt. Ideen stammer fra behovet for å forbedre effektiviteten til karriereveiledningssystemet, samt behovet for å utvikle utdanningstilbudet på universitets- og høyskolenivå.

Prosjektet vil bygge videre på det eksisterende IT-verktøyet «Horizons of the Future» («Horyzonty Przyszłości») og komplementere det med en brukerveiledning. Verktøyet skal gjøres enklere, med større grad av automatisering. Målet er å øke tilgjengeligheten blant brukere som ikke er eksperter på fremsynsmetodologi. I tillegg vil verktøyet bli oppgradert med innovative fremsynsmetoder, som inkluderer analyser av sosiale, teknologiske, økonomiske, økologiske og politiske faktorer som påvirker det temaområdet brukeren er interessert i å utforske, eksempelvis arbeidsmarkedet, profesjonell utvikling og karriereplanlegging.

Som en del av prosjektet vil verktøyet testes av representanter fra målgruppene i både Polen og Norge. FORhesIT-verktøyet vil bli åpent tilgjengelig, og vil være beregnet på karriereveiledere og forelesere med yrkesfaglige formål, samt på studenter og nyutdannede som ønsker å stake ut egne karrieremuligheter.

Intellektuelle resultater (IO):

IO1 – Fremsynsmetodologi for et fremtidsrettet arbeidsmarked

IO2 – Tilpasning og utvikling av IT-verktøyet «Horizons of the Future»

IO3 – Datastøttet prosess for utvikling av scenarioer ved hjelp av fremsyn

IO4 – Pilottesting av IT-verktøyet

Partnere:

  • Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies (Prosjektleder) – Polen
  • Białystok University of Technology – Polen
  • IMD Pawelec Marcin – Polen
  • Teknologirådet – Norway

Gjennomføringsperiode: 01.03.2022-29.02.2024

Finansiering: Prosjektet «Fremsynsorientert IT-system som støtter høyere utdanning og karriereutvikling (FORhesIT)» har fått et tilskudd på 148,620.00 EUR, hvorav 85% er finansiert gjennom EØS-tildelinger fra Island, Licechtenstein og Norge, og 15% gjennom Polens statsbudsjett (Prosjektnr.: EEA/21/K4/W/0118).

Kontakt:

Prosjektleder:
Dr. Jolanta Religa
jolanta.religa@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kommunikasjon/Kvalitetssikring:
Remigiusz Mazur
remigiusz.mazur@itee.lukasiewicz.gov.pl

www.forhesit.eu

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling