Norge har en befolkning der flere lever lenger, og flere vil måtte leve med kronisk sykdom. Med dagens organisering vil man trenge dobbelt så mange i helsektoren i løpet av 50 år.

Kunstig intelligens (KI) gjør det mulig for maskiner å analysere komplekse problemer og å foreslå skreddersydde løsninger. Store mengder digitale helsedata, rimelig regnekraft og bedre algoritmer har ført til flere gjennombrudd for kunstig intelligens på helsefeltet. For eksempel kan intelligente maskiner nå vurdere bilder av hjernen og identifisere risiko for demens seks år tidligere enn med dagens metoder, og de kan forutsi risiko for innleggelse på sykehus mer presist ved å analysere pasientjournaler. Slike algoritmer kan gjøre avanserte spesialistvurderinger tilgjengelig for langt flere, både innen helsevesenet og for innbyggerne.

Prosjektet viderefører Teknologirådets arbeid på temaene mobil helse og kunstig intelligens.

Hovedleveransen fra prosjektet er rapporten Kunstig intelligens i klinikken: Seks trender for fremtidens helsetjeneste

Hovedleveranse:

Høringsinnspill

  • Høringsinnspill fra Teknologirådet angående bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten (8.12.2020)

Foredrag

  • februar 2022: Fremtidens helsetjeneste — seks trender for KI i helse». Foredrag for nettverket Kunstig intelligens i norsk helsevesen
  • februar 2022: «Digitalisering i helsetjenesten». Innlegg for ledergruppen i NAV

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling