Hvordan generativ kunstig intelligens vil påvirke ytringsfriheten, er et brennaktuelt spørsmål som Teknologirådet og Norges institusjon for menneskerettigheter sammen ønsker å sette på dagsordenen.  

I 2022 slo Ytringsfrihetskommisjonen fast at internett har blitt «en grunnleggende infrastruktur for en moderne demokratisk rettsstat og derfor en betingelse for ytrings- og informasjonsfriheten».  

Søkemotorer, sosiale medier og nettsteder har revolusjonert menneskers tilgang på informasjon. Verktøy for generativ kunstig intelligens er i ferd med å påvirke og endre denne infrastrukturen.  

Selv om deepfakes, desinformasjon og falske nyheter ikke er nye fenomen på nett, gjør generativ kunstig intelligens det enklere og billigere å produsere bilder, videoer og lydklipp, i et mye større omfang enn før. Teknologien blir stadig mer tilgjengelig og kan brukes av alle, inkludert ondsinnede aktører. De kan for eksempel bruke verktøyene til å produsere og spre falske bilder og nyheter. Dette kan skape usikkerhet om hva som er sant og ikke, og undergrave tilliten til informasjonskilder.  

Hvis internett blir oversvømt av syntetisk og maskinskapt innhold, kan det skape en informasjons- og tillitskrise i samfunnet, der tilgangen på sann informasjon blir begrenset. Det vil også kunne true fri meningsdannelse.  

I dette prosjektet skal vi vurdere følgende spørsmål:  

  • Hva er generativ kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien påvirke ytringsfriheten og den digitale offentligheten?  
  • Hva vil skje når maskiner enkelt kan produsere – og dominere – meningsbærende medieinnhold på nett?  
  • Kan teknologien brukes til påvirke og manipulere den offentlige opinionen og demokratiske valg og prosesser?  
  • Hvilke regulatorisk, politiske og tekniske løsninger trengs? 

Det er mange uløste spørsmål knyttet til utvikling og bruk av teknologien, og effektene på samfunnet som helhet. Disse problemstillingene skal kartlegges og redegjøres for i en felles rapport i fjerde kvartal 2023  

Bakgrunn for samarbeidet: 

Teknologirådet og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ønsker å samarbeide om å sette aktuelle og politisk relevante trender innen teknologi og menneskerettigheter på dagsorden. Felles for våre mandater er å gi råd til Stortinget og øvrige myndigheter, og informere allmennheten. Også tematisk har våre institusjoner mange møtepunkter. Teknologi, jus, etikk og politikk er så å si alltid tett sammenfiltret. 

Samarbeidet mellom NIM og Teknologirådet startet opp i 2022. Da var temaet for samarbeidet metaverset og virtuell virkelighet, og prosjektet resulterte i rapporten Metaverset og menneskerettigheter

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling