Teknologirådet forklarer i dette notatet EUs satsing på data, og trekker opp sentrale spørsmål norske myndigheter må ta stilling til.

Rapport:

Europas indre marked for data

Last ned

Data er blitt en forutsetning for alt fra effektiv produksjon av varer og tjenester, til å kunne forutse banksvindel, trafikkøer og nye pandemier. Tilgangen til data er også helt avgjørende for utviklingen av kunstig intelligens. Norge har ambisjoner om å utnytte disse mulighetene til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor.

For å realisere ambisjonene må relevante data deles og gjenbrukes. Utfordringene er lite tilgjengelige data, varierende kvalitet, manglende infrastruktur og standarder, og uklare regler for hvordan databruk skal styres.

EU ønsker å bøte på dette ved å skape et indre marked for data. Markedet skal gå på tvers av sektorer i Europa, der Norge også skal være med. Databruken skal skje i tråd med europeiske verdier og rettigheter, som personvern, datasikkerhet og konkurranselovgivning.

Fire grep er sentrale for at EU skal være i front på dataøkonomien:

  • etablere europeiske dataområder
  • gjøre offentlige data tilgjengelige
  • sikre trygg datadeling
  • styrke tilgangen til data fra industrien

Blant spørsmålene vi trekker frem som sentrale for Norge, er hvordan EU-regelverket skal settes ut i livet, hvorvidt vi skal delta aktivt i dataområder, hvilke data som bør prioriteres, og hvem som skal ha ansvar for oppfølgingen.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling