Krig og pandemi har vist sårbarheter i det globale handelssystemet, og selvforsyning av energi og strategisk autonomi har blitt viktige sikkerhetspolitiske hensyn. USA og EU øker nå støtten til grønn industri.

Inflation Reduction Act (IRA) ble vedtatt august 2022. Loven markerer en tydelig retning for USAs klimapolitikk: Stimulere til rask utbygging av grønn industri, fremfor å sette en pris på klimagassutslipp.

I dette notatet får du en forklaring på IRA, EUs respons på IRA og hvilke konsekvenser det kan ha for Norge:

Rapport:

Ny giv for grønn teknologi i USA og Europa

Last ned

Særlig tre forhold ved IRA har skapt bekymring i Europa: proteksjonistiske krav om lokalt innhold, skattefradrag som kan virke diskriminerende og produksjonsstøtte som favoriserer selskaper i USA.

Som svar på IRA har EU styrket den Grønne given med en grønn industriplan. For Norge innebærer det risiko for investeringslekkasje, men også nytt handlingsrom for industripolitikken og nye muligheter for norsk industrisatsning.

Inflation Reduction Act (IRA)

  • gir store subsidier for økt produksjon og bruk av fornybar energi og grønn teknologi i USA
  • kan gjøre det attraktivt for grønn industri å etablere seg i USA framfor i Europa
  • har ført til EUs grønne industriplan med nye lovforslag og oppmyking av statsstøtteregelverket

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling