Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft og Google er fem av verdens åtte rikeste selskaper. De har monopolmakt over digitale tjenester som søkemotorer og sosiale nettverk. I juli 2022 var 99 prosent av alle nettsøk i Norge Google-søk.

Med Digital Markets Act vil EU begrense disse selskapenes dominans. Loven trer i kraft i EU våren 2023, og vil bli norsk lov. Sammen med Digital Services Act, som regulerer ansvar for alt som blir spredt digitalt, skal Digital Markets Act skape mer trygghet og konkurranse på nett i Europa.

Rapport:

Ny digital konkurranselov i EU og Norge

Last ned

Målsetningen til Digital Markets Act er å gjøre EUs digitale økonomi rettferdig og innovativ, og gi brukerne flere og bedre digitale tjenester. Loven gjelder for såkalte «portvoktere», de største selskapene med flest brukere. Portvokterne blir pålagt forpliktelser som skal motvirke monopoldannelser og fremme digital konkurranse.

Rapporten viser også hvordan Digital Markets Act gir norske politikere flere konkurransepolitiske spørsmål å vurdere.

Digital Markets ACT (DMA):

  • Ny EU-lov skal gi flere, bedre og billigere digitale tjenester i Europa.
  • Nye krav til store teknologiselskaper skal fremme digital konkurranse.
  • Lovbrudd kan straffes med bøter av EU-kommisjonen.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling