Teknologirådet ble opprettet i 1999 for å være et uavhengig, offentlig organ som identifiserer viktige teknologiutfordringer på alle samfunnsområder og gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter. Rådet fikk også i oppdrag å bidra til bred samfunnsdebatt om teknologiutviklingen.

«I løpet av de 20 årene som har gått, er det mange som har hatt glede av Teknologirådets debattmøter, seminarer og ikke minst rapporter. Dere har skapt arenaer hvor folk og ekspertise møtes, akkurat slik Stortinget ønsket», sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Teknologirådets jubileumsmøte «Hva skjer med jobbene?» den 22. oktober.

Teknologirådets årsrapport for 2019

Last ned

Teknologirådets viktigste prioriteringer i 2019 har vært innenfor de strategiske områdene kunstig intelligens, den neste økonomien og den nye velferdsstaten. Rådet har arbeidet med en rekke prosjekter om ny teknologi som blir viktig for Norge, med temaer som demokrati og teknologi, kunstig intelligens og helse, transport i fremtidens smarte byer, fremtidens jobber, 5G, og teknologi for livslang læring.

Rådet har bidratt til offentlig debatt, satt viktige temaer på dagsorden og kommet med konkrete forslag til tiltak. Teknologirådet har hatt tett kontakt med sentrale politikere og samarbeidet godt med ulike private og offentlige aktører.

«Teknologirådet spiller en viktig rådgivende rolle for Stortinget, og det er ikke noe som tyder på at denne rollen vil bli mindre over tid. Tvert imot går den teknologiske utviklingen stadig raskere, og vi har et økende behov for kvalifisert rådgivning», sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på jubileumskonferansen i Lagtingssalen på Stortinget.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling