Det er 100 år siden sist vi opplevede en pandemi av samme størrelse, og 90 år siden en tilsvarende økonomisk krise. Samtidig har koronakrisen akselerert digitaliseringen av samfunnet. Koronakrisen har derfor preget både Teknologirådets tematiske prioriteringer og rådets modus operandi i 2020.

Rapport:

Teknologirådets årsrapport for 2020

Last ned

Teknologirådets strategiske tyngdepunkter har vært kunstig intelligens, den neste økonomien og den nye velferdsstaten. Koronapandemien har blitt fulgt opp i flere prosjekter, og vi har tatt opp temaer som digital smittesporing, desinformasjon om covid-19, transport i fremtidens smarte byer, arbeidsmarkedet etter krisen, teknologi for livslang læring, og ikke minst hva som blir den nye normalen etter krisen.

Rådet har bidratt til offentlig debatt, satt viktige temaer på dagsordenen og kommet med forslag til tiltak. Teknologirådet har hatt tett kontakt med sentrale politikere og samarbeidet godt med ulike private og offentlige aktører. Aktivitetsnivået har vært opprettholdt som normalt til tross for pandemien, og rådet tok raskt i bruk nye måter å kommunisere og gjennomføre møter på da Norge stengte ned.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling