Enhver virksomhet som ønsker å være konkurransedyktig i lavutslippsøkonomien må forstå hvilke spesifikke muligheter og risiki som gjelder for deres virksomhet.

Dette krever at man analyserer blant annet:

  • Hvilke nye markeder kan oppstå i lavutslippsøkonomien, som virksomheten kan ha forutsetninger for å konkurrere innenfor?
  • Hvordan er karbonintensiteten til egen produksjon og de verdikjeder virksomheten inngår i?
  • Hvordan er karbonintensiteten til de verdikjeder man inngår i, og hvordan kan man arbeide for å redusere denne?
  • Hvordan vil klimarettede politiske tiltak og reguleringer påvirke de markeder man opererer innenfor og forutsetningene for egen forretningsdrift?
  • Kan virksomheten redusere egne utslipp 20, 30 eller 40 prosent dersom den pålegges slike reduksjoner?
Rapport:

Rapport Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling