I Stortingsmeldingen om terrorberedskap legger regjeringen opp til en satsning på politiet. I sitt innspill til justiskomiteen anbefaler Teknologirådet at droner vurderes som en del av politiets luftkapasitet.

Dette utfordrer også det tradisjonelle synet på politiets luftkapasitet.

Det siste tiåret har sett en eksplosiv utvikling av såkalte ubemannede luftfartøy (UAV) eller «droner», og UAV-teknologi er i dag det raskest voksende feltet innen luftfart. Ubemannede luftfartøy kan utstyres med en rekke type sensorer, og teknologien er derfor i ferd med å revolusjonere tilgangen til luftrekognosering og datainnhenting.

Regjeringen presiserer i meldingen at politihelikoptre brukes som en plattform for observasjon og dokumentasjon i den daglige polititjenesten. Sammenliknet med konvensjonelle helikoptre, representerer ubemannede systemer en betydelig reduksjon av både kostnad, responstid og behov for personell – og nettopp fordi de er ubemannede kan de også enkelt operere som observasjonsplattform i vanskelige hendelser uten noen personellrisiko. Samtidig reiser slik teknologi en rekke spørsmål rundt personvernet.

Teknologirådet mener ubemannede plattformer må vurderes som et supplement til politiets nåværende luftkapasitet. Med en grundig vurdering av personvernkonsekvensene kan slike plattformer utfylle politiets andre kapasiteter på en god måte.

Høringsuttalelse Terrorberedskap

Last ned

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling