Hopp over innholdet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

Mer om oss »

Teknologi og velferd

Nudging – et dytt for velferdsstaten?

3. feb 2015

Små puff som skal endre vår atferd i positiv retning, kalles «nudging». Med ferske data fra tingenes internett kan vi få tilbakemeldinger direkte mens vi holder på med noe.

Les hele saken her »

Smarthjemmet

28. jan 2015

Smarte ting gjør jobben sin i bakgrunnen og er nesten usynlige, enkle å bruke og kan kobles til alarmer og varslingstjenester som gir trygghet i hverdagen. Det ligger an til hjemmeseier for smarte ting.

Les hele saken her »

Sikkerhet, åpenhet og personvern

Personvernet i tingenes internett

20. feb 2015

Hvordan skiller vi en smart brødrister fra en dum brødrister? Og hvordan vet vi om den er på nett eller avslått? Tingenes internett skaper helt nye personvernutfordringer. Vi kan lære av feilene vi har gjort med internett når vi skal håndtere dem.

Les hele saken her »

Uinformert samtykke

10. feb 2015

Vil du låne sykkelen til naboen, spør du først om lov – informert samtykke er et viktig prinsipp. Men informert samtykke er vanskelig å få til på nett, og enda vanskeligere i tingenes internett.

Les hele saken her »

Norge 2030

– Halvparten av jobbene kan forsvinne

8. des 2014

47 % av dagens jobber er i høyrisikosonen for å forsvinne innen 20 år. Taxi- og lastebilsjåfører og folk som jobber med produksjon, kontor og administrasjon, ligger dårlig an.

Les hele saken her »

Hvordan blir Norge i 2030?

3. jul 2014

Perspektivmeldingen viser hvilke økonomiske utfordringer og muligheter Norge vil møte de neste tiårene, og brukes til å planlegge de store linjene i utviklingen av velferdsstaten. Men klarer den å planlegge for det uforutsette? Og kunne vi tjent på å utarbeide den på en annen måte?

Les hele saken her »

UKENS TALL

25

Lavutslipps- og nullutslippsbiler ligger an til å få en oppsving på 25 prosent av det totale bilsalget i år (kilde: Aftenposten).