Hopp over innholdet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

Mer om oss »

Teknologi og velferd

Bør staten genteste oss alle?

1. jul 2014

Gentester som kan si hva slags idrett du bør satse på, om du har anlegg for å bli overvektig eller for å få blodpropp, er nå i salg på norske apoteker. I nær fremtid kan gentesting bli en naturlig del av det norske helsevesenet.

Les hele saken her »

Scenarioer for eldreomsorgen i 2025

23. apr 2014

Andelen eldre øker stadig, og om få år vil vi ha for få arbeidstakere til å dekke behovet for helse- og omsorgstjenester. Omsorgsteknologi kan være en viktig del av løsningen.

Les hele saken her »

Sikkerhet, åpenhet og personvern

Ekspertgruppe: Droner kan gi bedre kontroll i nord

14. okt 2014

Med økende aktivitet i Arktis er det viktig å bedre norsk miljøovervåkning og redningsberedskap i nord. Droner kan være en del av løsningen, og gi høye gevinster og lav risiko, viser en ny rapport fra Teknologirådet.

Les hele saken her »

Uenige om toppdomener og personvern

16. sept 2014

Det ble temperatur på Teknologirådets høringsmøte om bruk av nye nasjonale toppdomener for å lage personvernsoner på nett. Her kan du lese foredragene og høringsinnspillene.

Les hele saken her »

Norge 2030

Hvordan blir Norge i 2030?

3. jul 2014

Perspektivmeldingen viser hvilke økonomiske utfordringer og muligheter Norge vil møte de neste tiårene, og brukes til å planlegge de store linjene i utviklingen av velferdsstaten. Men klarer den å planlegge for det uforutsette? Og kunne vi tjent på å utarbeide den på en annen måte?

Les hele saken her »

Teknologier som kan forandre Europa

21. mai 2014

Tysk energipolitikk, fransk digital risiko og nanoteknologi i USA var noen av mange viktige temaer da internasjonale teknologieksperter møttes i Ålesund i april.

Les hele saken her »

UKENS TALL

40

prosentandel av befolkningen under 30 år som opplever Facebook som en av sine viktigste nyhetskilder (tns.gallup.no).