Hopp over innholdet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

Mer om oss »

Teknologi og velferd

– Unngå tungrodd godkjenning

7. okt 2015

Helse-Norge bør komme raskt i gang med mobil helse for kronikere, og unngå tungrodde godkjenningsordninger. Det er Teknologirådets budskap til Stortinget når det nå behandler primærhelsemeldingen.

Les hele saken her »

Konferanse: Store data møter medisinen

2. jul 2015

Store mengder helsedata fra genteknologi og mobil helseteknologi kan gi mer persontilpasset medisin, men også utfordringer med ressursbruk og eierskap til dataene.

Les hele saken her »

Sikkerhet, åpenhet og personvern

En nød-app som kan redde liv

1. jun 2015

– Medisinsk nødnummer 113 har fått en app som gjør det lett å gi viktig informasjon til nødmeldesentralen og enkelt for ambulansen å finne frem til riktig sted. Politiet bør komme etter med 112, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Høringsinnspill: Politireformen trenger et teknologiløft

25. mai 2015

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til politireform. Teknologirådet mener at forslaget ikke tar nok hensyn til hvor viktig teknologi er for politiets beredskap og kontakt med publikum.

Les hele saken her »

Norge 2030

Workshop – visjoner for Norge i 2040

24. sept 2015

Teknologirådet inviterer til en workshop hvor 40 deltakere skal utvikle visjoner for det norske samfunnet. Visjonene skal brukes av EU-kommisjonen for å utvikle strategier for ansvarlig forskning og innovasjon.

Les hele saken her »

Nytt prosjekt: Folk flest skal forme EUs forskningsagenda

3. jul 2015

Innbyggerne i 30 land inviteres til å gjøre viktige forskningsprogrammer mer relevante for samfunnet. Det er målet for et prosjekt Teknologirådet nå starter opp.

Les hele saken her »

UKENS TALL

301

millioner smarttelefoner ble solgt forrige kvartal. Det er en økning på 20 prosent sammenliknet med samme periode i fjor (Kilde: technologyreview.com).