– Europa er i ferd med å få grått hår. Hvordan vi kan bruke ny teknologi for å sikre en best mulig eldreomsorg fremover, er en felles utfordring. Nå skal et nytt europeisk prosjekt gi råd om fremtidig politikk, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Kartlegger «cutting edge» teknologi

Det EU-finansierte PACITA-prosjektet skal kartlegge hvilken velferdsteknologi og hjemmebasert telemedisin som finnes i dag, og ikke minst hvilken utvikling vi kan vente oss i årene fremover. Eksempler kan være smarthus, kroppssensorer og kommunikasjonsteknologi. Med utgangspunkt i kartleggingen skal det lages flere scenarier for bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen i fremtiden.

En felles europeisk interessentgruppe med medlemmer fra bl.a. forskning, industri og eldreomsorg, skal møtes i en workshop i høst, og bruke dette som utgangspunkt for å gi sine synspunkter og ønsker om utviklingen. Fra Norge deltar Siv Iren Stormo Andersson, prosjektkoordinator hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Ivar Leveraas, leder for Statens seniorråd, og Dagfinn Wåge, leder av innovasjonsavdelingen til Altibox i tillegg til Teknologirådets prosjektleder Hilde Lovett.

Oversikt over politikken i Europa

En annen viktig del av prosjektet er å lage en oversikt over politikkutforming på dette området i Europa. Dette omfatter tiltak for å fremme e-helse og telemedisin så vel som forholdet mellom privat og offentlig eldreomsorg og demografisk utvikling.

Involverer berørte parter

Over nyttår gjennomføres scenario-workshoper i bl.a. Norge, Østerrike, Bulgaria, Spania, Belgia og Ungarn.

– For Teknologirådet er det viktig å få innspill fra dem som vet hvor skoen trykker, som f.eks. brukere, pasienter, pårørende og ansatte i eldreomsorgen, men også forskere og teknologiutviklere, og beslutningstakere på både lokalt og nasjonalt nivå, sier Tennøe.

– Jeg tror også at et europeisk perspektiv vil være nyttig for å gi gode råd til norske politikere.

Prosjektet skal munne ut i en rapport som gir innspill til utformingen av politikken på dette området – både på nasjonalt og europeisk nivå.

Rapport:

fremtidens alderdom og ny teknologi

Last ned
Rapport:

Klar for eldrebølgen

Last ned

Om PACITA

PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) er et EU-prosjekt som tar for seg sentrale teknologispørsmål som gjelder de store utfordringene for Europa i dag. De tre temaene er folkehelse og gentesting, et aldrende samfunn, og bærekraftig forbruk. I tillegg skal prosjektet utvikle metoder for teknologivurdering og politikkutforming. Norge leder delprosjektet om et aldrende samfunn.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ