– Europa er i ferd med å få grått hår. Hvordan vi kan bruke ny teknologi for å sikre en best mulig eldreomsorg fremover, er en felles utfordring. Nå skal et nytt europeisk prosjekt gi råd om fremtidig politikk, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Kartlegger «cutting edge» teknologi

Det EU-finansierte PACITA-prosjektet skal kartlegge hvilken velferdsteknologi og hjemmebasert telemedisin som finnes i dag, og ikke minst hvilken utvikling vi kan vente oss i årene fremover. Eksempler kan være smarthus, kroppssensorer og kommunikasjonsteknologi. Med utgangspunkt i kartleggingen skal det lages flere scenarier for bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen i fremtiden.

En felles europeisk interessentgruppe med medlemmer fra bl.a. forskning, industri og eldreomsorg, skal møtes i en workshop i høst, og bruke dette som utgangspunkt for å gi sine synspunkter og ønsker om utviklingen. Fra Norge deltar Siv Iren Stormo Andersson, prosjektkoordinator hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Ivar Leveraas, leder for Statens seniorråd, og Dagfinn Wåge, leder av innovasjonsavdelingen til Altibox i tillegg til Teknologirådets prosjektleder Hilde Lovett.

Oversikt over politikken i Europa

En annen viktig del av prosjektet er å lage en oversikt over politikkutforming på dette området i Europa. Dette omfatter tiltak for å fremme e-helse og telemedisin så vel som forholdet mellom privat og offentlig eldreomsorg og demografisk utvikling.

Involverer berørte parter

Over nyttår gjennomføres scenario-workshoper i bl.a. Norge, Østerrike, Bulgaria, Spania, Belgia og Ungarn.

– For Teknologirådet er det viktig å få innspill fra dem som vet hvor skoen trykker, som f.eks. brukere, pasienter, pårørende og ansatte i eldreomsorgen, men også forskere og teknologiutviklere, og beslutningstakere på både lokalt og nasjonalt nivå, sier Tennøe.

– Jeg tror også at et europeisk perspektiv vil være nyttig for å gi gode råd til norske politikere.

Prosjektet skal munne ut i en rapport som gir innspill til utformingen av politikken på dette området – både på nasjonalt og europeisk nivå.

Rapport:

fremtidens alderdom og ny teknologi

Last ned
Rapport:

Klar for eldrebølgen

Last ned

Om PACITA

PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) er et EU-prosjekt som tar for seg sentrale teknologispørsmål som gjelder de store utfordringene for Europa i dag. De tre temaene er folkehelse og gentesting, et aldrende samfunn, og bærekraftig forbruk. I tillegg skal prosjektet utvikle metoder for teknologivurdering og politikkutforming. Norge leder delprosjektet om et aldrende samfunn.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling