Våre satsingsområder er demokrati i et digitalisert samfunn, det nye arbeidslivet og grønn omstilling. Vi har det siste året gitt innspill om bl.a. vaksinepass, smittesporing, valg og desinformasjon, bytransport, sporing på nett, fremtidens arbeidsliv og livslang læring.

Søknadsfristen var den 19. mai 2021. Prosessen er nå avsluttet.

Hovedarbeidsoppgaver

 •  lede prosjekter og ekspertgrupper om muligheter og konsekvenser av ny teknologi for det norske samfunnet
 • utvikle nye prosjekter, analysere trender og skrive rapporter
 • gjennomføre scenarioverksteder, dialogcafeer og lekfolkskonferanser for å få innspill fra berørte parter og fra folk flest
 • legge fram anbefalingene våre for Stortinget, øvrige myndigheter og andre interesserte
 • bidra til offentlig debatt gjennom innlegg og intervjuer i mediene
 • delta i internasjonale prosjekter og nettverk

Vi søker deg som

 • har mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor teknologi, samfunnsfag eller en kombinasjon av disse
 • har inngående kunnskap om politiske prosesser og samfunnsendringer, og er god til å analysere teknologi og politikk
 • kan vise til dokumentert erfaring fra analyse og rapportskriving
 • har gjennomføringskraft
 • er drivende god til å formidle muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en variert og utfordrende arbeidshverdag og mulighet til å opparbeide deg kompetanse på stadig nye fagfelt og metoder
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og smarte kollegaer
 • lønn etter avtale, innplassering som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

 

Teknologirådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Arbeidssted er Teknologirådets lokaler i Kongens gate 14 i Oslo.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte direktør Tore Tennøe mobil 91 71 62 06 eller senior prosjektleder Anne Siri Bekkelund mobil 90 94 64 63.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling