Vi har de siste fem–seks årene så godt vi kan minimert sporingen av brukerne våre på våre egne nettsider. Med vurderingen Datatilsynet i dag har publisert om hvorfor de selv ikke kan ha en side på Facebook, ser vi at den eneste måten å minimere deling av data om brukerne våre på Facebook, er å slette Teknologirådet på Facebook.

Datatilsynet har gjort den første norske vurderingen av personvernkonsekvensene ved å opprette en Facebook-side. Vurderingen er grundig og konklusjonen er klinkende klar: en Facebook-side medfører «høy risiko» for brukernes rettigheter og friheter, og sideeier er prisgitt Facebooks vilkår og betingelser – som det ikke er mulig å få full oversikt over.

Datatilsynet gjør det klart at når du oppretter en side på Facebook har du også felles behandlingsansvar for personopplysninger ifølge GDPR. Det vil si at alle som har en Facebook-side er medansvarlig for følgende:

  • Det samles inn en stor mengde personopplysninger om brukerne fra ytringer, likes og metadata fra siden, samt andre kilder som cookies, trackere, datterselskaper, annonsører, reklamebyråer og brukernes ulike enheter.
  • Lagringstid er ubegrenset, og bruk kan skje over hele verden, også utenfor EØS-området.
  • Facebook bruker personopplysningene til å lage profiler av brukerne som kan avdekke ukjente sider eller preferanser, for så å påvirke brukerne. Datatilsynet er bekymret for at praksisen kan være diskriminerende og manipulerende
  • Det er omfattende dataflyt til annonsører eller andre – men selv ikke Datatilsynets ekspertgruppe klarte å få oversikt over denne.
  • Personopplysningene våre kan brukes til stadig nye formål, Facebook endrer praksis løpende.

Det er et tydelig signal og en vekker, spesielt for det offentlige. Regjeringen sier i digital agenda at offentlige virksomheter har et «særlig ansvar som bestiller» når det gjelder å ivareta innbyggernes personvern. I praksis er det å opprette en side på Facebook et offentlig innkjøp – med den forskjell at de offentlige virksomhetene betaler med data om brukerne sine i stedet for med penger.

Dette er kjernen i begrepet «overvåkningsøkonomien» som vi lanserte på personverndagen i januar 2016. Det innebærer at når tjenester er gratis på nett, betaler vi i virkeligheten med personopplysninger. Sensitiv informasjon om personer deles med en rekke kommersielle aktører og selges i sanntid på annonsebørser.

Da Teknologirådet startet å jobbe med denne problematikken, gjorde vi flere tiltak for å begrense hvor mye informasjon om brukerne våre vi deler med teknologi-gigantene. Vi sluttet å bruke Google Analytics og slettet delingsknappene til Facebook og Google fra nettsidene våre, da disse verktøyene gjør det mulig for kommersielle aktører å spore Teknologirådets brukere på våre egne nettsider. I ettertid har vi også sett hvor mye sporing som skjer via YouTube, som vi brukte til å streame og dele opptak fra åpne møter, og vi har derfor sluttet å dele videoer der.

Teknologirådet har jobbet med flere problematiske sider av overvåkningsøkonomien og teknologi-gigantene, blant annet når det gjelder påvirkning av politiske valg, og en kartlegging av hvordan norske offentlige virksomheter deler informasjon om sine brukere med kommersielle aktører som Google og Facebook. Det har blitt mer og mer klart for oss at den totale mengden informasjon som samles inn om innbyggerne, er for stor, og at potensialet for manipulasjon stadig øker.

Teknologirådet har hatt en relativt begrenset bruk av Facebook, hovedsakelig for å spre informasjon om saker fra egne nettsider, arrangementer vi gjennomfører og mediesaker der vi er kilde. Det har vært en pragmatisk bruk, der vi har vurdert at hensynet til å spre viktig informasjon i en kanal mange av innbyggerne bruker, veier tyngre enn de betenkelighetene vi har hatt med å bruke Facebook. For å minimere utfordringene, har vi valgt å unngå å betale for å «booste» poster på Facebook eller kjøpe reklame. Og all informasjon vi deler i sosiale medier har også vært tilgjengelig på våre egne nettsider, slik at ingen skal tvinges til å bruke Facebook for å få tilgang til informasjon fra oss.

En viktig del av Teknologirådets samfunnsoppdrag er å bidra til en offentlig teknologidebatt. Når vi nå sletter Facebook-siden vår, er det klart at dette kan ha en kostnad i form av mindre rekkevidde og oppmerksomhet rundt saker vi mener er viktige, som (ironivarsel) utfordringer med Facebook og overvåkningsøkonomien. Men vurderingen fra Datatilsynet er så tydelig at vi mener at hensynet til brukernes personvern nå må veie tyngre.

Vi håper dere som har fulgt oss på Facebook vil følge med oss videre gjennom å abonnere på nyhetsbrevet vårt og komme på våre åpne møter. Vi kan garantere at dette ikke er vårt siste bidrag i debatten om overvåkningsøkonomien.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling